Coronavirus Information på dansk / Information in English

Announcements – University of Copenhagen

COUNTERSTRIKE > Announcements

Sammenhæng mellem tab af muskelmasse og blodlipider hos ældre


Vi søger raske voksne i alderen 30-60 og 80-90 år til et videnskabeligt forsøg.  Vi vil undersøge sammenhængen mellem tab af muskelmasse og blodlipider samt sammensætningen af bakterier i tarmen hos ældre. Til dette arbejde skal vi udvikle en ny metode til at se på blodlipider og dette kræver forsøgspersoner i alle aldre.

Du kan deltage hvis du:

  • Har et BMI på 20-40 kg/m2. Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din højde x højde (målt i meter)

Du kan ikke deltage, hvis du:

  • Ammer, er gravid eller planlægger graviditet indenfor det næste halve år
  • Har fået diagnosticeret diabetes eller hjertekarsygdom
  • Har kroniske mave-tarm lidelser
  • Har været i antibiotisk behandling indtil 3 mdr før studiet starter
  • Indtager af præ/probiotika indtil 1 md før studiet starter

Forsøgsprocedure

Du skal gennemgå 1 forsøgsbesøg af ca. 1½ times varighed, hvor du skal have taget en blodprøve og vi måler og vejer dig. Besøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring. Du skal møde fastende. Derudover skal du udfylde kostskemaer hjemme (3 dage) samt opsamle en afføringsprøve, som du skal aflevere på instituttet.

Din deltagelse honoreres med et gavekort (værdi 450 kr).

Tid og sted

Forsøget igangsættes i oktober 2015 med løbende rekruttering og opstart af nye deltagere frem til udgangen af 2016. Forsøgsbesøget finder sted på Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C, efter nærmere aftale.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forsøget, eller er interesseret i at deltage kan du kontakte os på M222@nexs.ku.dk eller ringe på projekttelefonen 51 68 04 02 på hverdage mellem kl. 13.00 og 16.00.

Hvem står bag

Projektet er finansieret af Københavns Universitet og Det Strategiske Forskningsråd. Undersøgelserne vil blive udført af trænet personale under ansvar af lektor ph.d. Mette Kristensen og læge, lektor PhD Arne Astrup.